Om oss


Medart as ble etablert i 1992 og har i 30 år levert kvalitetsprodukter til sykehus, hjelpemiddelsentraler, kommuner, institusjoner og sykehjem over hele Norge.


Vi leverer også medisinsk forbruksmatriell  til apotek, bandagister og til privat personer. 


Gjennom 30 år har vi  opparbeidet en stor kompetanse og erfaring  i ett tett samarbeid med våre leverandører. Ved å fokusere på anerkjente produsenter og representere de på det norske markedet kan vi tilby våre kunder produkter av svært god kvalitet og driftssikkerhet. Ved å satse på kvalitet vil også vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdskostnadene reduseres. Med dette som fokus kan vi tilby hjelpemidler som er bygget med komponenter av høy kvalitet, som er sikre i bruk og som har en lang levetid.


Hjelpemidlene vi tilbyr er primært utviklet til bruk  ved pleie og omsorg i hjemmet og til klinisk bruk ved sykehus og syke- og aldershjem.  Minst like viktig som en høy grad av terapeutisk fordel er at hjelpemidlene er enkle i bruk og lette å forstå. Ved merking av produkene har vi tatt i bruk ikoner  som gør  innstilling og bruk svært forståelig.  Dette er viktig for å unngå at utstyret brukes feil.